{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Winkelcentrum Arendshof

Arendshof 29
4901 LG Oosterhout nb
€ 58.000,- per Jaar

€ 58.000,- per
217 m²
217 m²

Winkelcentrum Arendshof

Arendshof 29 betreft een winkelruimte met een oppervlakte van ca. 217 m² b.v.o. en een frontbreedte van ca. 11 meter met een eigen achteringang t.b.v. bevoorrading.

Het overdekte Winkelcentrum Arendshof heeft een oppervlakte van ca. 21.000 m² en trekt consumenten vanuit Oosterhout maar ook van oudsher vanuit de omliggende dorpen en steden. In dit winkelcentrum komt een winkelruimte beschikbaar van ca. 217 m² BVO op een aantrekkelijke locatie.

In Winkelcentrum Arendshof zin o.a. gevestigd: H&M, Hema, Action, Bart Smit, Scapino, Van Haren, Vodafone, Blokker, Cool Cat, MS Mode, Anna van Toor, etc. in de directe omgeving, in totaal bijna 100 winkels in een overdekt winkelcentrum met een eigen parkeervoorziening.

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat. Verhuurd wordt het casco. Door een (vorige) huurder aangebrachte voorzieningen behoren niet tot het gehuurde en de onderhouds- en vervangingskosten c.q. -plicht daarvan zijn voor huurder.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) van 2012.

Duur, verlenging en opzegging
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële huurtermijn van vijf of tien jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

Een eventuele beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van minimaal één jaar.

Aanvaarding
Het object is te aanvaarden in nader overleg.

Huurprijs
De huurprijs (vraagprijs) van de bedrijfsruimte bij aanvang van de huurovereenkomst bedraagt € 58.000,- op jaarbasis, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks per de huuringangsdatum, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2006=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De huurpenningen, servicekosten, promotiekosten en omzetbelasting worden per maand vooruit betaald.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Dit nadeel wordt alsdan vastgesteld door een onafhankelijke accountant.

Leveringen en diensten (servicekosten)
Het voorschot voor leveringen en diensten bedraagt ca. EUR 25,-/m² per jaar en het voorschot promotiebijdrage van ca. EUR 2,65/m² per jaar zijn naar rato per maand vooruit als voorschotten verschuldigd en zullen eenmaal per jaar op basis van nacalculatie met huurder verrekend worden.

Zekerheidstelling
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een bankgarantie ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (inclusief servicekosten en omzetbelasting), welke mogelijk mede afhankelijk kan zijn van een kredietwaardigheidsonderzoek.

Opschortende voorwaarden
Huurovereenkomsten komen tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de door of namens verhuurder te trekken kredietinformatie over de aspirant-huurder positief dient te zijn.

Voorbehoud
Aanbiedingen en huurovereenkomsten worden te allen tijde gedaan onder voorbehoud van
goedkeuring door de eigenaar/verhuurder.

Arendshof 29 betreft een winkelruimte met een oppervlakte van ca. 217 m² b.v.o. en een frontbreedte van ca. 11 meter met een eigen achteringang t.b.v. bevoorrading.

Het overdekte Winkelcentrum Arendshof heeft een oppervlakte van ca. 21.000 m² en trekt consumenten vanuit Oosterhout maar ook van oudsher vanuit de omliggende dorpen en steden. In dit winkelcentrum komt een winkelruimte beschikbaar van ca. 217 m² BVO op een aantrekkelijke locatie.

In Winkelcentrum Arendshof zin o.a. gevestigd: H&M, Hema, Action, Bart Smit, Scapino, Van Haren, Vodafone, Blokker, Cool Cat, MS Mode, Anna van Toor, etc. in de directe omgeving, in totaal bijna 100 winkels in een overdekt winkelcentrum met een eigen parkeervoorziening.

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat. Verhuurd wordt het casco. Door een (vorige) huurder aangebrachte voorzieningen behoren niet tot het gehuurde en de onderhouds- en vervangingskosten c.q. -plicht daarvan zijn voor huurder.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) van 2012.

Duur, verlenging en opzegging
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële huurtermijn van vijf of tien jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

Een eventuele beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van minimaal één jaar.

Aanvaarding
Het object is te aanvaarden in nader overleg.

Huurprijs
De huurprijs (vraagprijs) van de bedrijfsruimte bij aanvang van de huurovereenkomst bedraagt € 58.000,- op jaarbasis, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks per de huuringangsdatum, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2006=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De huurpenningen, servicekosten, promotiekosten en omzetbelasting worden per maand vooruit betaald.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Dit nadeel wordt alsdan vastgesteld door een onafhankelijke accountant.

Leveringen en diensten (servicekosten)
Het voorschot voor leveringen en diensten bedraagt ca. EUR 25,-/m² per jaar en het voorschot promotiebijdrage van ca. EUR 2,65/m² per jaar zijn naar rato per maand vooruit als voorschotten verschuldigd en zullen eenmaal per jaar op basis van nacalculatie met huurder verrekend worden.

Zekerheidstelling
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een bankgarantie ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (inclusief servicekosten en omzetbelasting), welke mogelijk mede afhankelijk kan zijn van een kredietwaardigheidsonderzoek.

Opschortende voorwaarden
Huurovereenkomsten komen tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de door of namens verhuurder te trekken kredietinformatie over de aspirant-huurder positief dient te zijn.

Voorbehoud
Aanbiedingen en huurovereenkomsten worden te allen tijde gedaan onder voorbehoud van
goedkeuring door de eigenaar/verhuurder.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}