{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Laan van Limburg 14

4701 BP Roosendaal
€ 121,- per m² / Jaar

€ 121,- per m² /
202 m²
808 m²

Laan van Limburg 14

Algemeen
Midden in het centrum van Roosendaal ligt op het punt omgeven door de Laan van Brabant, Laan van limburg en de Roselaar (buitenzijde) deze zeer goed zichtbare en markante winkelruimte. Deze winkel heeft een afmeting van ca. 202 m² v.v.o. op de begane grond met een entresol van 47 m² v.v.o. en 606 m² v.v.o. op de verdieping (met een entree op de begane grond van 34 m² v.v.o.) De beide winkelruimten zijn solitair te huur maar vallen tevens te combineren tot maar liefst ca. 808 m² v.v.o. (+ nog eens 80 m² secundair). Het betreft naast een zeer goede zichtlocatie ook een uniek pand qua afmetingen en uitstraling.

Winkelruimte begane grond
Op de begane grond is de winkelruimte Laan van Limburg 14 beschikbaar van 202 m² v.v.o (met een entresol van 47 m² v.v.o.) Indien deze ruimte gecombineerd wordt met de ruimte op de verdieping komt ook de naastgelegen ruimte beschikbaar van 34 m² wat nu de entree is voor de verdiepingsvloer. De begane grond ligt een winkelruimte met een frontbreedte van ruim 9 meter. De winkelruimte is voorzien van een tegelvloer, systeemplafond met lichtarmaturen, toilet, pantry en een bergruimte op een via een trap bereikbare entresol van ca. 47 m² v.v.o.
 
Winkelruimte op de verdieping
De winkelruimte op de verdieping is bijna vierkant en is voorzien van pantry, toilet en transportlift.
 
Parkeren
Betaald parkeren is mogelijk op loopafstand in diverse parkeergarages en parkeerhavens.
 
Verhuurcondities

Gehuurde
De bedrijfsruimte zoals aangegeven op de hiervoor aangeduide tekeningen, overigens aan partijen genoegzaam bekend.

Bestemming
Winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

Huurprijs

Huurprijs begane grond: € 28.500,-- op jaarbasis, exclusief BTW.
Huurprijs verdieping: € 69.500,-- op jaarbasis, exclusief BTW.
Huurprijs totaal: € 98.000,-- op jaarbasis, exclusief BTW.
De huurprijs te vermeerderen met B.T.W., bij vooruitbetaling te voldoen per maand.

Voorschot servicekosten
Het voorschot voor leveringen en diensten bedraagt € 1.500,- per jaar, te vermeerderen met B.T.W., bij vooruitbetaling te voldoen per maand.

Prijspeil
Het prijspeil van alle bedragen is per ingangsdatum huurovereenkomst.

Huuringangsdatum
In overleg

Huurperiode
Een eerste huurperiode wordt aangegaan voor vijf of tien jaar (in overleg te bepalen). Daarna volgen verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks wordt de huurprijs aangepast, voor het eerst één jaar na datum oplevering op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex reeks "alle huishoudens" (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Als zekerheidsstelling dient een bankgarantie afgegeven te worden ter minimale grootte van 3 maanden bruto huur inclusief voorschot voor leveringen en diensten, volgens ROZ-model.
Deze garantie kan hoger zijn dan drie maanden bruto huurverplichting indien een uit te voeren krediet- waardigheidsonderzoek naar huurder hier aanleiding toe geeft..

Huurcontract
Gehanteerd wordt een standaard huurcontract voor het onderhavige winkelcentrum gebaseerd op de ROZ-model huurovereenkomst.

Omzetbelasting
Over alle bedragen, inclusief de huurprijs, genoemd in deze huuraanbieding zal omzetbelasting in
rekening worden gebracht. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak voor tenminste 90%
gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
Indien de terzake door huurder af te geven onherroepelijke volmacht niet binnen twee maanden na
ingangsdatum van de huurovereenkomst, zijnde uiterlijk, in het bezit van verhuurder/beheerder is zijn
alle, uit te late indiening bij de belastingdienst van het BTW-optieverzoek, voortvloeiende (financiële)
consequenties voor rekening van huurder.

Btw-compensatie
Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs
een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat
verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de
investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt uitsluitend het casco, te weten: kale bouwvloer, bouwplafond, bouwmuren, aansluitpunt ten behoeve van een natte groep, bestaande energie tot meterkast, basis sprinklernet in de winkel.

Voorbehouden en opschortende voorwaarden
Als voorbehouden en opschortende voorwaarde geldt dat:
- De door ons te trekken kredietinformatie positief dient te zijn.
- Alle huuraanbiedingen zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en onder voorbehoud definitieve
goedkeuring eigenaar.
 
 

Algemeen
Midden in het centrum van Roosendaal ligt op het punt omgeven door de Laan van Brabant, Laan van limburg en de Roselaar (buitenzijde) deze zeer goed zichtbare en markante winkelruimte. Deze winkel heeft een afmeting van ca. 202 m² v.v.o. op de begane grond met een entresol van 47 m² v.v.o. en 606 m² v.v.o. op de verdieping (met een entree op de begane grond van 34 m² v.v.o.) De beide winkelruimten zijn solitair te huur maar vallen tevens te combineren tot maar liefst ca. 808 m² v.v.o. (+ nog eens 80 m² secundair). Het betreft naast een zeer goede zichtlocatie ook een uniek pand qua afmetingen en uitstraling.

Winkelruimte begane grond
Op de begane grond is de winkelruimte Laan van Limburg 14 beschikbaar van 202 m² v.v.o (met een entresol van 47 m² v.v.o.) Indien deze ruimte gecombineerd wordt met de ruimte op de verdieping komt ook de naastgelegen ruimte beschikbaar van 34 m² wat nu de entree is voor de verdiepingsvloer. De begane grond ligt een winkelruimte met een frontbreedte van ruim 9 meter. De winkelruimte is voorzien van een tegelvloer, systeemplafond met lichtarmaturen, toilet, pantry en een bergruimte op een via een trap bereikbare entresol van ca. 47 m² v.v.o.
 
Winkelruimte op de verdieping
De winkelruimte op de verdieping is bijna vierkant en is voorzien van pantry, toilet en transportlift.
 
Parkeren
Betaald parkeren is mogelijk op loopafstand in diverse parkeergarages en parkeerhavens.
 
Verhuurcondities

Gehuurde
De bedrijfsruimte zoals aangegeven op de hiervoor aangeduide tekeningen, overigens aan partijen genoegzaam bekend.

Bestemming
Winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

Huurprijs

Huurprijs begane grond: € 28.500,-- op jaarbasis, exclusief BTW.
Huurprijs verdieping: € 69.500,-- op jaarbasis, exclusief BTW.
Huurprijs totaal: € 98.000,-- op jaarbasis, exclusief BTW.
De huurprijs te vermeerderen met B.T.W., bij vooruitbetaling te voldoen per maand.

Voorschot servicekosten
Het voorschot voor leveringen en diensten bedraagt € 1.500,- per jaar, te vermeerderen met B.T.W., bij vooruitbetaling te voldoen per maand.

Prijspeil
Het prijspeil van alle bedragen is per ingangsdatum huurovereenkomst.

Huuringangsdatum
In overleg

Huurperiode
Een eerste huurperiode wordt aangegaan voor vijf of tien jaar (in overleg te bepalen). Daarna volgen verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks wordt de huurprijs aangepast, voor het eerst één jaar na datum oplevering op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex reeks "alle huishoudens" (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Als zekerheidsstelling dient een bankgarantie afgegeven te worden ter minimale grootte van 3 maanden bruto huur inclusief voorschot voor leveringen en diensten, volgens ROZ-model.
Deze garantie kan hoger zijn dan drie maanden bruto huurverplichting indien een uit te voeren krediet- waardigheidsonderzoek naar huurder hier aanleiding toe geeft..

Huurcontract
Gehanteerd wordt een standaard huurcontract voor het onderhavige winkelcentrum gebaseerd op de ROZ-model huurovereenkomst.

Omzetbelasting
Over alle bedragen, inclusief de huurprijs, genoemd in deze huuraanbieding zal omzetbelasting in
rekening worden gebracht. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak voor tenminste 90%
gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
Indien de terzake door huurder af te geven onherroepelijke volmacht niet binnen twee maanden na
ingangsdatum van de huurovereenkomst, zijnde uiterlijk, in het bezit van verhuurder/beheerder is zijn
alle, uit te late indiening bij de belastingdienst van het BTW-optieverzoek, voortvloeiende (financiële)
consequenties voor rekening van huurder.

Btw-compensatie
Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs
een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat
verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de
investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt uitsluitend het casco, te weten: kale bouwvloer, bouwplafond, bouwmuren, aansluitpunt ten behoeve van een natte groep, bestaande energie tot meterkast, basis sprinklernet in de winkel.

Voorbehouden en opschortende voorwaarden
Als voorbehouden en opschortende voorwaarde geldt dat:
- De door ons te trekken kredietinformatie positief dient te zijn.
- Alle huuraanbiedingen zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en onder voorbehoud definitieve
goedkeuring eigenaar.
 
 

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}