{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Markt 41

5701 RJ Helmond
€ 38.065,- per Jaar

€ 38.065,- per
331 m²
331 m²
0 m²
0 m²
0

Markt 41

Markt 41 Helmond

De prachtige winkelruimte Markt 41 ligt midden in het centrum van Helmond. Naast de Markt 41 ligt een vestiging van C&A en tegenover het pand ligt een vestiging van H&M en de Sting. De Markt 41 heeft naast de goede ligging ook een unieke uitstraling met haar fraaie voorgevel.

Helmond heeft ruim 90.000 inwoners en een groter verzorgingsgebied met dorpen als Gemert en Deurne in de nabijheid die op Helmond gericht zijn als grootste dichtstbijzijnde stad. In de aanloopstraat naar de Markt toe hebben zich in de afgelopen jaren veel horecazaken gevestigd.

Object
De aangeboden winkelruimte Markt 41 is ca. 331 m² b.v.o. groot en heeft een frontbreedte van ca. 9 meter. De winkel kan eventueel nog worden uitgebreid aan de achterzijde met maximaal ca. 60 m² tot een winkel van ca. 391 m² b.v.o. Nu is deze 60 m² een parkeerplaats voor 5 auto's. Het pand kan vanuit de achterzijde worden bevoorraad.

Bestemming
Winkelruimte.

Nevenbestemming
Horeca, kantoor

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat. Verhuurd wordt het casco.

Eventuele door de vorige huurder achtergelaten voorzieningen vallen onder verantwoordelijkheid van huurder.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ 2012) met de bijbehorende Algemene Bepalingen, welke zijn gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage.

Duur, verlenging en opzegging
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële huurtermijn van vijf of tien jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

Een eventuele beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van 12 maanden.

Aanvaarding
Het object is te aanvaarden in overleg.

Huurprijs
De (vraag)huurprijs van dit fraaie pand is slechts € 38.065,- (€ 115,/m² op jaarbasis).
Om te kunnen starten is de verhuurder bereid om de huurder in het eerste jaar een huurkorting te verlenen.
Nader in overleg overeen te komen.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks per de huuringangsdatum, voor het eerst per de datum één jaar na de huuringangsdatum, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2015=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De huurpenningen en omzetbelasting worden per maand vooruit betaald.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.

Leveringen en diensten, voorschot servicekosten
Niet van toepassing.

Zekerheidstelling
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een bankgarantie ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (inclusief omzetbelasting), welke bankgarantie mede afhankelijk kan zijn van een kredietwaardigheidsonderzoek naar huurder.

Voorbehoud
Aanbiedingen en huurovereenkomsten worden te allen tijde geheel vrijblijvend gedaan onder voorbehoud van goedkeuring eigenaar/verhuurder. Zonder akkoord van eigenaar/verhuurder komen geen overeenk

Markt 41 Helmond

De prachtige winkelruimte Markt 41 ligt midden in het centrum van Helmond. Naast de Markt 41 ligt een vestiging van C&A en tegenover het pand ligt een vestiging van H&M en de Sting. De Markt 41 heeft naast de goede ligging ook een unieke uitstraling met haar fraaie voorgevel.

Helmond heeft ruim 90.000 inwoners en een groter verzorgingsgebied met dorpen als Gemert en Deurne in de nabijheid die op Helmond gericht zijn als grootste dichtstbijzijnde stad. In de aanloopstraat naar de Markt toe hebben zich in de afgelopen jaren veel horecazaken gevestigd.

Object
De aangeboden winkelruimte Markt 41 is ca. 331 m² b.v.o. groot en heeft een frontbreedte van ca. 9 meter. De winkel kan eventueel nog worden uitgebreid aan de achterzijde met maximaal ca. 60 m² tot een winkel van ca. 391 m² b.v.o. Nu is deze 60 m² een parkeerplaats voor 5 auto's. Het pand kan vanuit de achterzijde worden bevoorraad.

Bestemming
Winkelruimte.

Nevenbestemming
Horeca, kantoor

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat. Verhuurd wordt het casco.

Eventuele door de vorige huurder achtergelaten voorzieningen vallen onder verantwoordelijkheid van huurder.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ 2012) met de bijbehorende Algemene Bepalingen, welke zijn gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage.

Duur, verlenging en opzegging
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële huurtermijn van vijf of tien jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

Een eventuele beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van 12 maanden.

Aanvaarding
Het object is te aanvaarden in overleg.

Huurprijs
De (vraag)huurprijs van dit fraaie pand is slechts € 38.065,- (€ 115,/m² op jaarbasis).
Om te kunnen starten is de verhuurder bereid om de huurder in het eerste jaar een huurkorting te verlenen.
Nader in overleg overeen te komen.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks per de huuringangsdatum, voor het eerst per de datum één jaar na de huuringangsdatum, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2015=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De huurpenningen en omzetbelasting worden per maand vooruit betaald.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.

Leveringen en diensten, voorschot servicekosten
Niet van toepassing.

Zekerheidstelling
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een bankgarantie ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (inclusief omzetbelasting), welke bankgarantie mede afhankelijk kan zijn van een kredietwaardigheidsonderzoek naar huurder.

Voorbehoud
Aanbiedingen en huurovereenkomsten worden te allen tijde geheel vrijblijvend gedaan onder voorbehoud van goedkeuring eigenaar/verhuurder. Zonder akkoord van eigenaar/verhuurder komen geen overeenk

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}